Ρέικι

Reiki service picture

Το ρέικι είναι μία εναλλακτική ολιστική θεραπεία για το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα. Είναι μία θεραπευτική τεχνική βασισμένη στην αρχή του ότι ο θεραπευτής μπορεί να διοχετεύσει ενέργεια στον αποδέκτη μέσω της επαφής, η οποία ενεργοποιεί τη φυσική θεραπευτική διεργασία στο σώμα και επαναφέρει τη σωματική και συναισθηματική ευζωϊα.
Η λέξη ρέικι αποτελείται από δύο Ιαπωνικές λέξεις – Rei, το οποίο σημαίνει «Σοφία του Θεού ή Ανώτερη Δύναμη» και Ki, το οποίο σημαίνει «συμπαντική ζωτική ενέργεια». Σε αντίθεση με τα κοινά πιστεύω, το ρέικι μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε ανθρώπους, αλλά σε φυτά και σε ζώα.

Μυήθηκα στο ρέικι από την Master Dena Svarno το 1999, και εκεί ξεκίνησε το δικό μου ταξίδι στην πνευματικότητα. Είμαι δασκάλα του Ρέικι και παρέχω συνεδρίες ρέικι.