Συμβουλευτική ζεύγους

Couples Counselling picture

Η συμβουλευτική ζεύγους, η οποία είναι γνωστή και ως συμβουλευτική σχέσεων, είναι μία θεραπεία που βοηθάει όλα τα ζευγάρια να ανακαλύψουν τα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς τους, τα οποία αποτρέπουν την ομαλή επικοινωνία μεταξύ τους. Μ’ αυτό τον τρόπο η σχέση βελτιώνεται και εξελίσσεται. Συνήθως, η ανάγκη για συμβουλευτική αναδύεται όταν η σχέση περνάει κρίση.
Ο ρόλος μου σ΄αυτές τις καταστάσεις, είναι να διευκολυνθεί η διαταραγμένη επικοινωνία του ζευγαριού, δίνοντας τους καινούριες προοπτικές. Ο απώτερος σκοπός είναι να επανέλθει ο διάλογος και η επικοινωνία στο ζευγάρι.

Αυτό που δουλεύεται μέσα από τις συνεδρίες μου, είναι η ανάπτυξη ενός «προγράμματος», όπου και τα δύο μέρη της σχέσης αναγνωρίζουν τις διαφορές τους. Μ’ αυτό τον τρόπο, τους βοηθώ να τις διαχειρίζονται καλύτερα, να συμφιλιώνονται μ’ αυτές και να αποφεύγουν τα επαναλαμβανόμενα δυσλειτουργικά μοτίβα που δημιουργούν πίεση στη σχέση. Στην πραγματικότητα, ο κύριος σκοπός των συνεδριών μου, είναι να βάλω εσένα και τον/την συντρόφό σου σε ένα δωμάτιο, όπου εγώ παίζω το ρόλο του ουδέτερου διαμεσολαβητή, έτσι ώστε να πιάσεις τι παίζεται.